Arkivplan.no

Modum kommune - arkivplan 2017 - 2021

rådhuset

Om Modum kommune
Sentralt på Østlandet, finner du Modum kommune – kjent for sitt vakre landskap, Tyrifjorden, og i videste forstand et variert kulturtilbud til glede for så vel 14 115 innbyggere som for besøkende.
Kommunen har 3 tettsteder:

  • Vikersund
  • Geithus
  • Åmot

Vikersund er kommunesenteret ligger ved Tyrifjordens utløp, lenger sør finner du Geithus og Åmot.

Kommunen har gode kommunikasjoner mot Drammen, Oslo og Hønefoss med buss - og lokale ruter, samt at Bergensbanen har sine daglige stopp ved Vikersund stasjon.
Fra Vikersund tar det vel en time med bil til Gardermoen via Hønefoss.

Fra naturens side er Modum en av Buskeruds største landbrukskommuner, og gården Buskerud som har gitt fylket sitt navn finner du her. Denne gamle og historierike storgården har i flere generasjoner vært brukt som landbruksskole, nå omgjort til videregående skole med flere spennende fagmuligheter. Skolen ligger rett ved tettstedet Åmot. Dette er nå blitt et regionalt skolesenter med Rosthaug videregående skole i tillegg til Buskerud.
Fra Åmot tar Rv 287 av til Sigdal/Eggedal, og fra Vikersund tar Rv 280 av til Krødsherad og Rv 284 av til Sylling.
https://www.modum.kommune.no/