Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Arkivkatalog

Modum kommune har to gamle arkivkataloger som viser gamle og avsluttede arkiv

  • Regnskapsprotokoller fra 1750
  • Forhandlingsprotokoller fra 1791
  • Saker fra 1901
  • Sentraladministrasjonens arkiv fram til 1991. Det finnes også noen få protokoller og saker er av nyere dato
  • Modum kommune har igangsatt et prosjekt som skal kartlegge alt avsluttet arkiv, lage nye kataloger og avlevere til Depot. Prosjektet forventes avsluttet i 2017 - 2018
Laster...