Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Depotordning

Modum kommune benytter Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS (IKA Kongsberg) som arkivdepot for sine eldre og avsluttede arkiver.

Ved deponering av arkivmateriale overtar IKA Kongsberg det daglige ansvaret for forvaltning av arkivet. Dette innebærer at IKA Kongsberg tar ansvar for ordning, katalogisering, tilgjengeliggjøring og formidling av arkivmaterialet. Eiendomsretten til arkivet ligger likevel fortsatt i Modum kommune.

Oversikt over det deponerte arkivmaterialet finnes i arkivkatalogene for Modum kommune. Disse katalogene finnes tilgjengelig både i kommunen og hos IKA Kongsberg.

Laster...