Arkivplan.no

Organisering/Ansvar

Norge er et demokratisk land, og styres dermed av politikerne. Administrasjonen utreder, foreslår vedtak og iverksetter det de folkevalgte bestemmer.
 På disse siden kan du se hvordan det politiske systemet i Modum fungerer.
 Du kan også følge med på møter, eller sette deg inn i hvilke vedtak som tidligere er fattet.

Politisk organisering - 2019 -2023 - her

Laster...